close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Sekcja konsularna Ambasady RP w Abu Zabi wykonuje zadania zgodnie z treścią Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych i dwustronnymi porozumieniami między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

   

  Do podstawowych czynności należą:

   

  ●  obsługa ruchu osobowego (wydawanie wiz, wnioski o zezwolenie na pobyt itp.),

  ●  opieka konsularna (pomoc obywatelom polskim znajdującym się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich),

  ● legalizacja dokumentów i dokonywanie tłumaczeń,

  ●  wydobywanie dokumentów na potrzeby instytucji i obywateli polskich,

  ●  czynności z zakresu spraw obywatelskich,

  ●  czynności z zakresu spraw repatriacyjnych,

  ●  czynności z zakresu spraw paszportowych,

  ●  kontakty z środowiskiem polskim

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: