close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLAK W PAŃSTWIE ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH

 • PAŃSTWO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH  

   

  Stolica: Abu Zabi (nazwa angielska: Abu Dhabi)

  Waluta: dirham (AED);

  Język urzędowy: arabski

  Inne języki: angielski

   

  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

   

  Obywatele Polski nie potrzebują wizy do wjazdu na terytorium Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (dalej PZEA) jeśli udają się na okres maksymalnie obejmujący 90 dni w okresie 180 dni w celach: turystycznych, kulturalnych, naukowych, wizyt u rodziny i znajomych.

  Ruch bezwizowy dotyczy posiadaczy następujących ważnych dokumentów podróży: paszportu, paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego i paszportu specjalnego; dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Ruch bezwizowy nie obejmuje osób legitymujących się paszportami tymczasowymi, a więc osoby legitymujące się paszportem tymczasowym nie zostaną wpuszczone na terytorium PZEA. Paszporty tego rodzaju honorowane są jedynie przy tranzycie przez PZEA lub wyjeździe z kraju.

  Podjęcie jakiejkolwiek pracy wykonywanej na terenie PZEA wymaga uzyskania wizy. Od tej reguły występują cztery wyjątki dotyczące:

  • przedsiębiorców podróżujących w celach prowadzenia rozmów biznesowych (niezatrudnionych w PZEA),
  • sportowców i artystów wykonujących działalność na zasadzie ad hoc,
  • dziennikarzy wysłanych przez media działające w ich kraju zamieszkania oraz
  • praktykantów odbywających praktyki wewnątrz tej samej firmy.

  W przypadku innych osób stroną odpowiedzialną za uzyskanie wizy w urzędzie imigracyjnym właściwym dla Emiratu, w którym świadczona będzie praca/działalność/usługa itp. jest pracodawca/oferent/zapraszający/zleceniobiorca/itp.

  W przypadku podjęcia zatrudnienia (a w niektórych Emiratach również zakupu mieszkania) otrzymuje się wizę ważną przez okres 2 lat. Szczegółowe informacje o możliwości wjazdu obywateli polskich oraz uzyskania wiz do PZEA można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PZEA lub uzyskać w Ambasadzie PZEA w Warszawie.

  Władze PZEA nie stawiają przeszkód przy wjeździe osób z paszportami zawierającymi wizy wjazdowe Izraela lub inne ślady pobytu w tym kraju.

   

  PRZEPISY CELNE

   

  Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Do PZEA nie można wwozić: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską, narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość), leków psychotropowych (należy mieć na nie indywidualne recepty - także na najbardziej rozpowszechnione leki uspokajające czy rozkurczowe), nagrań zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu. Przywóz napojów alkoholowych (do 2 l o zawartości powyżej 22% alkoholu i 2 l wina) uwarunkowany jest posiadaniem odpowiedniego zezwolenia, wydawanego przez policję osobom w wieku powyżej 18 lat (niemuzułmanom).

   

  PRZEPISY PRAWNE

   

  Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj muzułmański. Źródłem jest szariat (prawo religijne).

  Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane. Przepisy te stosuje się również wobec ofiar gwałtu. Kobieta musi liczyć się z tym, że postępowanie - ze względu na społeczne uwarunkowania - może być prowadzone w sposób różniący się od standardu europejskiego, a mężczyzna jest na uprzywilejowanej pozycji. Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami grzywny, deportacji, pozbawienia wolności oraz - w skrajnych przypadkach - karą śmierci.

  Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Na liście zakazanych substancji znajdują się także produkty (również niektóre leki), których posiadanie i spożywanie jest legalne w innych krajach. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt z Ambasadą ZEA w Warszawie.

  Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu wymagane jest specjalne zezwolenie. Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach. Wymóg posiadania zezwolenia obowiązuje również w hotelach i klubach o ograniczonym dostępie, gdzie często serwowany jest alkohol. Picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu i grzywny. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i wyszynk alkoholu są w ogóle zakazane.

  W okresie Ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne.

  Informacje, komentarze i opinie zamieszczane na portalach społecznościowych przez obywateli polskich, którzy przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają lokalnym przepisom prawa karnego, co w przypadku ich naruszenia może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji (m.in. wysokie kary pieniężne, z deportacją włącznie).

   

  MELDUNEK

   

  W hotelach istnieje obowiązek meldunkowy na ogólnie przyjętych zasadach.

   

  UBEZPIECZENIE

   

  Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane, o ile nie są reasekurowane w towarzystwach ubezpieczeniowych działających na terytorium PZEA. Na ten temat można uzyskać informacje w towarzystwach ubezpieczeniowych działających w Polsce.

   

  SZCZEPIENIA, SŁUZBA ZDROWIA

   

  Obszar PZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. Ze względu na przypadki występowania zachorowań wywołanych wirusem MERS-Cov, zaleca się, aby osoby, które powracają z krajów Półwyspu Arabskiego i u których wystąpiły objawy choroby układu oddechowego z gorączką i kaszlem, zgłaszały się do lekarza udzielając informacji na temat historii podróży na Półwysep Arabski, z prośbą o rozważenie diagnostyki w tym kierunku. Szczegółowe informacje dostępne na stronie WHO. W PZEA działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka lekarska jest na dobrym, a często wysokim poziomie. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1.000-1.500 AED; opłata jest uzależniona od rodzaju badań, które w tym kraju są dość kosztowne.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

  W przypadku pobytu nieprzekraczającego 30 dni wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Można wówczas prowadzić samochód wypożyczony (niezbędne jest posiadanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia transakcji), lecz nie samochód prywatny lub służbowy. Po otrzymaniu wizy pobytowej można wystąpić o wydanie lokalnego prawo jazdy. Wystawia je departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów na podstawie zalegalizowanego tłumaczenia polskiego prawa jazdy. Policja drogowa rzadko zna język angielski. W przypadku kolizji drogowej trzeba żądać sprowadzenia tłumacza.

   

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

   

  Nie ma ograniczeń. Kraj ma sieć doskonałych autostrad, w nocy oświetlonych. Bez odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia nie należy na własną rękę urządzać wycieczek po pustyni.

   

  BEZPIECZEŃSTWO

   

  ZEA należą do krajów o najniższym w świecie wskaźniku przestępczości. Przestępczość pospolita jest zjawiskiem występującym sporadycznie

   

  RELIGIA, OBYCZAJE

   

  Wyznawcom innych religii zabrania się wchodzenia do meczetów podczas modlitw; także w innym czasie nie jest to raczej zalecane. W kwestiach ubioru widoczna jest pewna liberalizacja. Nie jest wymagane nakrycie głowy u kobiet. W takich metropoliach jak Dubaj czy Abu Zabi akceptowane są stroje takie same jak w Europie. Jedynie na prowincji, a przede wszystkim w emiratach północnych, zaleca się, szczególnie kobietom, unikanie odzieży nadmiernie odkrywającej ciało.

   

  PRZYDATNE INFORMACJE

   

  Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. W praktyce dotyczy to przede wszystkim sektora publicznego, gdyż sektor prywatny pracuje 6 dni w tygodniu, a częściowo nawet w piątek. Czas pracy: urzędów państwowych - od niedzieli do czwartku włącznie w godz. 9.00-13.00; banków - w tych samych dniach w godz. 8.00-13.00; sklepów - przez cały tydzień w godz. 9.00-13.00 i 17.00-22.00; centrów handlowych - od soboty do czwartku włącznie w godz. 10.00-23.00, w piątki - 14.00-23.00.

   

  Wiele informacji dla podróżujących można znaleźć na stronie internetowej www.uaeinteract.com/travel/.

   

  Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

   

  Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: