close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • FORMULARZE I WNIOSKI

  1. Wniosek o stwierdzenie obywatelstwa pobierz  tutaj...
  2. Szablon zdjęcia pobierz   tutaj...  
  3. Wniosek o wydanie/zmianę numeru PESEL pobierz  tutaj...
  4. Protokół uznania ojcostwa   tutaj...
  5. Zapewnienie potwierdzające zdolność prawną do zawarcia małżeństwa   tutaj...
  6. Wniosek do konsula o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdolność prawną do zawarcia małżeństwa   tutaj...
  7. Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego   tutaj...
  8. Wniosek o rejestrację urodzenia, zgonu   tutaj...
  9. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego   tutaj...
  10. Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego   tutaj...
  11. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego   tutaj...
  12. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego   tutaj...
  13. Wniosek o zmianę nazwiska i imienia   tutaj...
  14. Zgłoszenie utraty paszportu tutaj...

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: