close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLAK W KŁOPOTACH

 • Zasady udzielania pomocy przez placówki dyplomatyczne

   

  Każdy obywatel Polski przebywający w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagle zachorowanie itp.) może zwrócić się do Konsulatu z prośbą o pomoc konsularną.

   

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

   

  ·  Świadczyć usługi, które winny wykonywać biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe

   

  ·  Załatwiać zakwaterowania, uzyskiwać zgody na wykonywanie pracy

   

  ·  Prowadzić spraw w charakterze adwokata i reprezentować polskiego obywatela i polskich osób prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz angażować prawników (może dostarczyć wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego)

   

  ·  Płacić za obywatela grzywien, kaucji, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Abu Zabi ma czynny całodobowy telefon alarmowy

   

  (wyłącznie w przypadkach wypadku, aresztowania, nagłego zachorowania itp.): +971 (0) 50 6626151

   

   Konsul może podjąć interwencję po powzięciu informacji o zaistniałym zdarzeniu.

   

  Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.

   

  Co może dla polskiego obywatela uczynić konsul?

   

  W przypadku kradzieży lub zaginięcia paszportu książeczkowego:

   

  ·   Wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski

   

   

  W przypadku utraty pieniędzy:

   

  ·   Pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce

   

  ·   Wypłacić na miejscu równowartość sumy wpłaconej przez rodzinę lub przyjaciół na konto MSZ w Warszawie

   

   

  W przypadku aresztowania:

   

  ·  Czuwać, by obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawienia wolności w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodne z prawem tego państwa oraz zadbać, by traktowano taką osobę nie gorzej niż obywateli własnego państwa

   

  ·  Powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania

   

  ·  Wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia

   

  · Udostępnić osobom zainteresowanym na ich wniosek wykaz kancelarii prawnych cieszących się zaufaniem placówki

   

  · Odwiedzać aresztowanego w więzieniu i utrzymywać z nim kontakt w inny sposób

   

   

  Ważne!!!

   

  Konsul zostanie powiadomiony o fakcie zatrzymania lub aresztowania polskiego obywatela tylko na wyraźną prośbę tej osoby.

   

  W przypadku śmierci obywatela polskiego w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu.

   

  Bezpieczeństwo oraz zachowanie zdrowia i życia turystów zależą w największym stopniu od nich samych, od ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości.

   

  Za czynności konsularne są pobierane opłaty wg obowiązujących stawek regulowanych Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Przed wjazdem na terytorium Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich zalecane jest zapoznanie się z poradnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych „POLAK ZA GRANICĄ" aktualizowanym na bieżąco.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: