close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Informacje konsularne

   

  OD DNIA 1 SIERPNIA 2016 ROKU OBWIĄZUJĄ ZAPISY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.

  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Sekcja konsularna Ambasady RP w Abu Zabi wykonuje zadania zgodnie z treścią Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych i dwustronnymi porozumieniami między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

  Do podstawowych czynności należą:

  ·         obsługa ruchu osobowego (wydawanie wiz, wnioski o zezwolenie na pobyt itp.),

  ·         opieka konsularna (pomoc obywatelom polskim znajdującym się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich),

  ·         legalizacja dokumentów i dokonywanie tłumaczeń,

  ·         wydobywanie dokumentów na potrzeby instytucji i obywateli polskich,

  ·         czynności z zakresu spraw obywatelskich,

  ·         czynności z zakresu spraw repatriacyjnych,

  ·         czynności z zakresu spraw paszportowych,

  ·         kontakty z środowiskiem polskim.

   

  INFORMACJA KONSULARNA

  dotycząca sprawdzania statusu sprawy paszportowej

  w serwisie www.obywatel.gov.pl

   

   

  Uprzejmie informuje się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło nowa usługę w serwisie www.obywatel.gov.pl pod nazwą „Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”. Usługa ta umożliwia sprawdzenie statusu sprawy paszportowej i jest dostępna pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy. Usługa pobiera informacje bezpośrednio z Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych zatem status sprawy paszportowej prezentowany jest bez zbędnych opóźnień.

   

  Nowa usługa została uruchomiona w miejsce dotychczasowego Paszportowego Portalu Informacyjnego - www.paszporty.msw.gov.pl. Domena ta będzie utrzymywana przez MSW z tą różnicą, że obecnie kieruje do działu informacji paszportowej w serwisie www.msw.gov.pl (informacje o dokumentach paszportowych dostępne są na stronie www.msw.gov.pl w dziale informacje paszportowe pod adresem https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/informacje-paszportowe/ oraz w serwisie www.obywatel.gov.pl w dziale wyjazd za granicę pod adresem: www.obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice).

   

  Anna Gawlik

  Konsul RP w Abu Zabi

   

   

   

  INFORMACJA

   

  W DNIU 11 SIERPNIA 2012 R. WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄ ZASAD WYDAWANIA DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH DLA DZIECI DO 5 ROKU ŻYCIA. ZGODNIE Z ART. 32 UST. 2 USTAWY, PASZPORT WYDANY MAŁOLETNIEMU, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 13 LAT JEST WAŻNY 5 LAT OD DATY JEGO WYDANIA.

   

  Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 798.

   

  W związku z podpisaniem przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych od 16 sierpnia 2012 r. ulegną zmianie zasady utraty ważności dokumentu paszportowego. Dotychczas następowało to z dniem podjęcia przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego; po zmianie - z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego.