close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WAŻNA INFORMACJA PASZPORTOWA

 • OD DNIA 1 SIERPNIA 2016 ROKU OBWIĄZUJĄ ZAPISY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.

  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  INFORMACJA PASZPORTOWA

   

  Dokument paszportowy jest dokumentem urzędowym uprawniającym obywatela polskiego do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie. Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a ograniczenie tego prawa może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą. W zamian za paszporty, które utraciły ważność wydawane są nowe paszporty, ważne przez 10 lat od dnia wystawienia lub 5 lat w przypadku dzieci, które ukończyły 5, a nie ukończyły 13 lat.

   

  Paszporty 5- i 10-letnie wydawane dla obywateli RP przez urzędy konsularne drukowane są wyłącznie w Polsce.

   

  Konsulaty wydają ponadto paszporty tymczasowe:

   

  ·         umożliwiające swobodne podróżowanie w okresie oczekiwania na wydanie paszportu 5- lub 10-letniego,

   

  ·         dla dzieci do ukończenia 5 roku życia,

   

  ·         obywatelom polskim czasowo przebywającym za granicą, którzy nie posiadają paszportu, umożliwiając tym powrót do RP.

   

  ·          UWAGA! Władze PZEA nie uznają polskich paszportów tymczasowych jako dokumentów uprawniających do wjazdu do kraju. Paszporty te honorowane są jedynie do celu tranzytu lub wyjazdu z kraju.

   

   

  Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju winni składać wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, jak również odbierać gotowe dokumenty w urzędach konsularnych właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania za granicą.

   

  Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje OSOBIŚCIE! Dokumenty przesyłane pocztą lub przekazywane za pośrednictwem osób trzecich będą zwracane!

   

  Z uwagi na  duże zainteresowanie wizytą ws. wyrobienia nowego paszportu, uprzejmie prosimy o rezerwowanie terminu spotkania w urzędzie konsularnym z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając upływ terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego oraz okres oczekiwania na wydanie nowego paszportu.

   

  Sprawdzanie dostępności terminów i zarezerwowanie spotkania ws. złożenia wniosku o paszport możliwe jest za pośrednictwem systemu e-Konsulat: https://secure.e-konsulat.gov.pl

   

  Z uwagi na fakt, że Ambasada RP w Abu Zabi nie dysponuje drukarnią, czas oczekiwania na paszport uzależniony jest od tempa w jakim MSW w Polsce jest w stanie wydrukować i nadać pocztą kurierską dokument

   


  Osoby planujące podróż powinny mieć na uwadze przepisy określające wymagany okres ważności dokumentu paszportowego przy przekraczaniu granicy danego państwa (poza UE dokument powinien być ważny od 6 do 12 miesięcy).

   

   

  Wydział Konsularny nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zakupu biletów lotniczych, zakupu wczasów, organizacji uroczystości rodzinnych (chrzty, wesela, itp.) przez osoby nieposiadające w dniu zakupu ważnych dokumentów tożsamości (uprawniających do podróżowania) dla siebie oraz dzieci.

   

   

   

   

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: