close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

  Utrata dokumentów
   

   

   
   

   

  UTRATA DOKUMENTÓW

   

  UTRATA PASZPORTU
   
  Zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego dokonuje się osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP.
   
  Nie jest możliwe zgłoszenie utraty dokumentu telefonicznie oraz za pośrednictwem e-maila.
   
  • Osoby, które utraciły dokument paszportowy na terenie Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powinny ten fakt bezzwłocznie zgłosić na posterunku policji celem otrzymania raportu policyjnego niezbędnego w procesie uzyskania wpisu/pieczątki w nowym paszporcie, uprawniających do opuszczenia terytorium kraju.
  • Osoba, której ta sytuacja dotyczy powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego.
  • Wniosek paszportowy (dostępny wyłącznie w urzędzie).
  • Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Podanie o wydanie paszportu tymczasowego wraz z uzasadnieniem wraz z oświadczeniem o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu.
  • Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty). W przypadku braku takiego dokumentu - inny dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, legitymacja studencka, rezydentura, książeczka wojskowa,
  • Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 160 AED, w sytuacjach pilnych jest to 320 AED – płatne gotówką

   

  UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
   
  Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP zgłoszenia (FORMULARZ TUTAJ) utraty dokumentu dokonuje niezwłocznie w wybrany sposób:
   
  • osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się bez konieczności rejestracji wizyty w urzędzie, od niedzieli do czwartku: od godz. 14:30 do 15.00

  • wysyłając oryginał wypełnionego formularza ( Formularz zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ) pocztą na adres Wydziału Konsularnego

  • za pomocą faksu.
   
  Prosimy o dopisanie w dole formularza swoich danych kontaktowych, tj. numeru telefonu/adresu e-mail  w razie konieczności nawiązania z Państwem kontaktu przez pracowników urzędu konsularnego  w sprawie zgłoszenia utraty dokumentu.
  Przyjmując zgłoszenie konsul wystawia "Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego" w języku polskim, ważne przez 2 miesiące od daty wystawienia, przy czym zaświadczenie to nie stanowi dokumentu podroży.
   
  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy w  dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy na terenie Polski.
  Osoby przebywające za granicami kraju, które nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w Polsce, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postacie elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
   
  Dodatkowe informacje dotyczące zastrzegania dowodu osobistego w polskich bankach można znaleźć na stronie:  http://dokumentyzastrzezone.pl/
   
   

  UTRATA PRAWA JAZDY
   

  Wydział Konsularny nie przyjmuje zgłoszeń utraty prawa jazdy. Dokument ten zastrzec można bezpośrednio w organie, który wydał ten dokument. W sprawie wydania duplikatu prawa jazdy prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem komunikacji w kraju.
   
   
  UWAGA: Uprzejmie informujemy, że zagubiony/skradziony dokument tożsamości można zgłosić dodatkowo pod tym adresem:  https://www.bik.pl/zastrzeganie-dokumentów Informacja zgłoszona pod tym adresem jest w ciągu kilku minut przekazywana do wszystkich banków w Polsce, poczty polskiej, operatorów telefonii komórkowej i innych pomiotów, które identyfikują klientów poprzez dokument tożsamości. Po opłacie abonamentu osoba jest też informowana o wszelkich zaciąganych zobowiązaniach, czy sprawdzeniach danych, itd.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: