close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO / OBYCZAJE

 • ZEA są krajem muzułmańskim, w którym źródłem prawa jest szarijat, religijne prawo islamu. Zakazuje ono i karze z całą surowością utrzymywanie związków pozamałżeńskich (dotyczy to również osób nie będących wyznawcami islamu). Daje się zauważyć stosunkowo duży liberalizm w kwestiach ubioru. W żadnym razie nie jest wymagane nakrycie głowy u kobiet. Jedynie na prowincji, a przede wszystkim w emiratach północnych zaleca się unikanie odzieży nadmiernie odkrywającej ciało, szczególnie u kobiet. Ogólnie najbardziej tolerancyjna obyczajowo jest kosmopolityczna - jak na ten region świata - metropolia Dubaju. Niemniej jednak nigdzie nie jest zalecane, a w trakcie modlitw zdecydowanie zabronione, wchodzenie na teren meczetów przez wyznawców innych religii niż islam.

   

  W ZEA nie można posiadać: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską; kaset wideo zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub religią państwową (islam), a także środków odurzających; leków psychotropowych (w razie konieczności zażywania tego typu lekarstw należy posiadać na nie indywidualne recepty).

   

  Posiadanie, zażywanie oraz handel narkotykami grozi wieloletnim więzieniem lub karą śmierci.

  Przywóz alkoholu uwarunkowany jest posiadaniem odpowiedniego zezwolenia. Zezwolenie takie uprawnia również do nabycia alkoholu w wydzielonych punktach sprzedaży na terenie ZEA. Niezależnie od tego napoje alkoholowe są podawane w szeregu hoteli, oraz klubach o ograniczonym zakresie dostępu. Istnieje zakaz spożywania alkoholu pod każdą postacią w miejscach publicznych oraz przebywanie w takich miejscach po spożyciu alkoholu (grozi za to grzywna lub kara aresztu).

   

  W okresie Ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów i picie napojów w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca.

   

  Dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: